Sağlık Hukuku

Hukuk büromuz, kişi ve kuruluşlara sağlk hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

 • Hasta haklarından doğan tazminat davaları,

 • Hekimin Yükümlülükleri,

 • Hasta ile Hekim Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği,

 • Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları,

 • Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu,

 • İdarenin Sorumluluğu,

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası,

 • Tıbbi Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları,

Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cd, Dikyol Sk. No: 2

Business İstanbul B Blok Kat: 13 D: 126

34732 Kadıköy/İstanbul

0216 771 77 75

 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge
 • Beyaz YouTube Simgesi
 • Beyaz Pinterest Simge
 • Beyaz Tumblr Simge
 • Beyaz Instagram Simge
Departmanlarımız
Kurumsal
Faydalı Linkler